Linda Andersen Hornslet Skole - feedback på kursus

 

Hvorfor synes du, at Phonics er vigtigt at have kendskab til som engelsklærer?

Jeg synes, det er vigtigt som engelsklærer, at jeg har kendskab til udtaleregler og lydmetode; at jeg netop kan forklare elever med vanskeligheder eller i øvrigt, hvorfor ord/lyde/bogstaver udtales som de gør. Så det ikke bliver en selvfølge og noget, man som elev bare skal lære. For så bliver det netop svært for eleven med vanskeligheder.


Hvad du synes var særlig lærerigt ved kurset?

At det var “hands on”. At vi lærer reglerne og systemet, mens vi gør det og afprøver det. Der ud over var reglerne simpelthen nye for mig.

 

Hvad fik du især udbytte af at høre om/arbejde med?

Uv.systemet Words i det hele taget - lydmetoden.

 

Betød det noget for dig, at vi var to oplægsholdere?

Det var fint. Det er afvekslende, og I supplerer hinanden godt. I og med at den ene oplægsholder har engelsk som modersmål kom der ekstra fokus på lydene, og hvor forskellene er, når vi danske taler engelsk.


Hvis du deltog med kolleger fra din egen skole, hvilken betydning havde det for dig?

Vi var 4 og det er altafgørende, at vi er flere, der vil kunne arbejde sammen, sparre og hjælpe hinanden med at sætte noget nyt i gang på en skole. Det er for svært og tidskrævende at være alene om at implementere noget nyt. Der ud over var det fedt at kunne “nørde” sammen på den måde.

 

Andre kommentarer, der kunne være væsentlige ift. at anbefale at lære om Phonics?

Jeg oplevede også kurset som en god og givende ting bare for mig selv som engelsklærer. Når man arbejder og underviser i indskolingen, kan dit engelsk tage farve af simpliciteten og blive lidt amputeret hen ad vejen. Det er godt at blive udfordret på sit engelskkendskab - og kundskab.

 

Venlig hilsen Linda Andersen