Dorte Gørtz

Dorte Gørtz PRESSEFOTO FARVE

Før mine uddannelser til Folkeskolelærer, Ordblinde- og FVU -Læselærer, boede jeg i Californien i en årrække og studerede engelsk . Senest har jeg læst faget engelsk fonetik på Kbh. Universitet.

Jeg er ansat på ordblindeafdelingen på HF & VUC Roskilde, hvor jeg underviser i engelsk, sideløbende med English4all.dk.

Min uddannelse i den engelske skriftsprogskode begyndte med de svenske engelskmaterialer HELP (2005) og HELP Start (2011), der begge er udviklet af Malin Holmberg og oversat til dansk af Lise Nyrop (2008 og 2013). Lise blev hurtigt min faste sparringspartner og mentor inden for det engelske skriftsprog. Sammen udviklede og afholdt vi kurser og oplæg for engelsklærere i grundskolen og på voksenområdet. Her inspirerede vi til at inddrage bogstav-lydmetoden i den almindelige engelskundervisning med HELP Start, som dengang var Danmarks eneste bogstav-lydmateriale til engelsk. 

I 2017 blev Lise og jeg opfordret til at udvikle det engelske læse-stavematerialet Words på Alinea. Words er en slags søstermateriale til det danske ordblindemateriale ORD (2018 af Mikael Højbjerg, Thomas Mose, Birgit Dilling Jandorf og Inga Thorup Thomsen).

Frem til udgivelsen af Words afholdt Lise og jeg sammen med Undervisningsministeriets læringskonsulent, Trine Nobelius, 4 inspirationsdage forskellige steder i landet. Her fortalte vi om phonicsmetoden og viste eksempler fra det endnu ufærdige Words materiale. Undervejs fik vi mulighed for at afprøve materialet i en 3. klasse med 27 elever i Greve.

Ca. halvvejs igennem udviklingen af Words blev Nelly Ø. Jacobsen en del af forfatterteamet, så da materialet udkom i juni 2019, var vi et forfatterteam på tre med Katja Heuser Elmer som redaktør.

NOEL:

Sammen med Martin Hauerberg Olsen stiftede Lise og jeg i 2015 det engelskfaglige netværk NOEL, Netværk for Ordblinde- EngelskLærere og oprettede en lukket faggruppe på Facebook af samme navn. Gruppen var oprindeligt målrettet engelsklærere, der underviser elever med ordblindhed. I dag har gruppen 613 medlemmer fra alle skoletyper og på alle niveauer (oktober 2021). Du kan anmode om medlemskab af Facebook gruppen her.